Telč a jezuité. Malé avízo jedné velké výstavy

Na konci března jsme vás informovali o připravované výstavě Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši, která bude široké veřejnosti k vidění v Univerzitním centru Telč (nám. Zachariáše z Hradce 2) od 11. června do 13. září 2020. Celá zpráva v této aktualitě.

15. 5. 2020

Bez popisku

Expozice představí jezuitský řád, který zde působil mezi léty 1651 až 1773. Díky jeho činnosti se v této době z Telče stalo významné regionální centrum. Návštěvníci výstavy se dozvědí, jak jezuité ovlivňovali nejen náboženský život ve městě i okolí. Na jednom místě a ve vzájemných souvislostech si budou moci prohlédnout vzácně dochované předměty, které byly dříve využívány při liturgii, v průběhu duchovních slavností, při školní výuce či v jezuity provozované lékárně. Architekturu, mobiliář kostelů i drobnou sakrální architekturu vám přiblíží reprodukce dobových plánů, fotografie dnešního stavu a také jedinečné 3D vizualizace bývalé jezuitské koleje, řádového kostela Jména Ježíš a farního kostela sv. Jakuba.

Připravuje se také doprovodná publikace výstavy – katalog, který sestává z odborných studií a katalogových hesel s bohatým obrazovým materiálem. Úvodní studie se věnují barokním památkám (architektura, sochařství a malířství), prohlubují poznání o duchovním a hospodářském působení jezuitů v Telči a neopomíjejí ani vliv jezuitského řádu na město a jeho obyvatele.

Na co se například můžete těšit?
- Na nově zrestaurovanou sochu apoštola Petra z cyklu sousoší Krista na hoře Olivetské z roku 1773 ze sbírek telčské pobočky Muzea Vysočiny Jihlava. Autorem je František Josef Hamb. Původní soubor dřevořezeb v mírně podživotní velikosti byl určen pro venkovní přístavek při presbytáři děkanského kostela sv. Jakuba Většího. Objednavatelem celého souboru byl pravděpodobně některý z movitých telčských měšťanů. Údaj v kostelních výdajích prozrazuje, že autor za svou práci dostal zaplaceno celkem 381 zl.
- Kalich s nástroji Kristova umučení (Arma Christi) patří k nejstaršímu stříbrnému souboru spjatému s darem fundátorky hraběnky Františky Slavatové, jež opatřila nově vystavěné koleji cenné liturgické předměty. Kromě tohoto kalichu k nim patří konvičky na vodu a víno, pacifikál a nedochovaná monstrance. Kalich vystihuje zlatnickou tvorbu poloviny 17. století a sleduje její stylové požadavky, pro dataci je však určující především zlatnická značka piniové šišky města Augsburg doplněné signaturou mistra „FW“, jehož lze identifikovat jako George Wilhelma Fesenmayera.
- Na zrestaurovaný obraz zakladatele jezuitského řádu sv. Ignáce z Loyoly a nejslavnějšího misionáře sv. Františka Xaverského uctívajících Pannu Marii. Neznámý autor namaloval plátno didaktickým způsobem. V souladu s požadavky kladenými jezuity na umělecké dílo jsou obrazy chápány jako médium umožňující duchovní vztah mezi věřícími a Bohem. Obraz o rozměrech 1,5 x 2 m pocházející nepochybně z některé moravské jezuitské koleje (podle místní tradice je původem z Brna) se po zrušení řádu dostal do majetku premonstrátské kanonie v Nové Říši.

Za možnost prohlédnout si autentické exponáty vděčíme řadě (nejen) regionálních institucí, které se na výstavě budou podílet formou zápůjček exponátů ze svých sbírek. Jedná se především o Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočku v Telči a Římskokatolickou farnost Telč a další. Zpřístupněním dochovaných archiválií pak přispějí Státní okresní archiv Jihlava, Moravský zemský archiv v Brně a další paměťové instituce. Výstava těží ze vstřícné spolupráce Národního památkového ústavu s Univerzitním centrem Telč a Městem Telč.

Těšíme se v létě na setkání s vámi na výstavě či v rámci doprovodného programu při objevování nepoznané historie tohoto krásného města.

Informace o projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši naleznete na stránkách: https://jezuitetelc.cz/cz


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.