Univerzita třetího věku (U3V) v Telči

Výuka Univerzity třetího věku probíhá v univerzitním centru od roku 2006. U3V je souborem programů celoživotního vzdělávání, který je zaměřen na vzdělávání osob seniorského věku. Slavnostní akt imatrikulace prvních studentů-seniorů se uskutečnil 27. 10. 2006.

Kontaktní osoba

Ilona Martinů
martinu@rect.muni.cz
Tel.: 549 49 1143
Mob.: 774 886 640

Úřední hodiny U3V

  • PO, ST | 8.30–12.00 | 13.00-17.00
  • PÁ     | 8.30–12.00

Schůzka mimo úřední hodiny je možná po domluvě na uvedených kontaktech.

Přehled jednotlivých programů U3V

2023–2024    Všeobecně zaměřený kurz
2022–2023    Všeobecně zaměřený kurz
2021–2022    Středověké etudy III
2019–2020    Středověké etudy II aneb Středověké jednohubky
2018–2019    Etudy ze středověkého a raně novověkého života
2015–2018    Kulturní dědictví – jeden z pilířů identity národa II.
2012–2015    Kulturní dědictví – jeden z pilířů identity národa
2009–2012    Od pravěku do raného novověku z pohledu archeologa
2006–2009    Dějiny umění a vizuální kultury

Všeobecně zaměřený kurz - přihlášení

V akademickém roce 2024/25 otevírá Masarykova univerzita v UC Telč Všeobecně zaměřený kurz určený všem zájemcům, kteří si chtějí rozšířit svůj všeobecný přehled a dříve získané znalosti z nejrůznějších vědních oborů. Přihlášku si může podat každý, kdo dosáhl věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou.

Pro akademický rok 2024/25 je stanoveno podávání přihlášek v období od 6. 5. do 30. 6. 2024 v knihovně UC, nám. Zachariáše z Hradce 2, Telč, a to v úředních hodinách, či po předchozí domluvě.

Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a exkurzí. Jednotlivé přednášky trvají 2 vyučovací hodiny (90 minut) a konají se jedenkrát za 14 dní od října do května (16 přednášek + odborná exkurze) vždy v pátek od 13 nebo 15 hodin. (Posluchači jsou rozděleni na 2 skupiny). Účastník, který splní podmínky stanovené programem U3V obdrží Osvědčení o absolvování kurzu.

Cena zápisného pro rok 2024/25 byla stanovena na 960,- Kč.

Zahájení kurzu a první přednáška proběhne v pátek 4. 10. 2024 ve 13 hodin v posluchárně P2.

Seznam plánovaných přednášek (může být ještě upraven) najdete v přiloženém souboru, informace o U3V najdete na oficiálních stránkách Univerzity třetího věku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.