Univerzita třetího věku (U3V) v Telči


Výuka Univerzity třetího věku probíhá v univerzitním centru od roku 2006. U3V je souborem programů celoživotního vzdělávání, který je zaměřen na vzdělávání osob seniorského věku. Slavnostní akt imatrikulace prvních studentů-seniorů se uskutečnil 27. 10. 2006.

Kontaktní osoba

Ilona Martinů
martinu@rect.muni.cz
Tel.: 549 49 1143
Mob.: 774 886 640

Úřední hodiny U3V

  • PO, ST | 8.30–12.00 | 13.00-17.00
  • PÁ     | 8.30–12.00

Schůzka mimo úřední hodiny je možná po domluvě na uvedených kontaktech.


Přehled jednotlivých programů U3V

2018–2019    Etudy ze středověkého a raně novověkého života
2015–2018    Kulturní dědictví – jeden z pilířů identity národa II.
2012–2015    Kulturní dědictví – jeden z pilířů identity národa
2009–2012    Od pravěku do raného novověku z pohledu archeologa
2006–2009    Dějiny umění a vizuální kultury

E

Etudy ze středověkého a raně novověkého života

Na akademický rok 2018/2019 je připraven jednoroční kurz s názvem Etudy ze středověkého a raně novověkého života. Kurz je opět připraven ve spolupráci s územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Telči. V kurzu bude představen svět vrcholného středověku až k prahu raného novověku (13. – počátek 16. stol.) v celé své šíři. Třinácté století je u nás dobou, kdy na staré sídelní struktuře vzniká svět měst s novým právním stavem – měšťany – a ambiciózní šlechty, prosazující své nároky na úkor panovníka. Společnost však nebyla statická a nadále se vyvíjela vstříc ranému novověku (vznik humanismu, univerzit a šíření vzdělání). Vedle života šlechty bude představena i majoritní společnost (venkovské obyvatelstvo, měšťané, církev), jejich každodennost, život, smrt, práva i nejistá doba válek. Cílem bude představit tuto dobu komplexním způsobem, kdy bude kladen důraz i na vyvrácení, bohužel dosud často opakovaných nesmyslných tvrzení o středověku.

V letáku naleznete bližší informace včetně programu přednášek.
V případě Vašeho zájmu je k dispozici i přihláška. Přihlášení do kurzu je možné od 2. 5. do 30. 6. 2018 v knihovně Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči.

Více informací najdete na oficiálních stránkách Univerzity třetího věku.

Fotogalerie

Slavnostní zahájení Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity v Telči (27.10. 2006)
Slavnostní zakončení tříletého kurzu U3V: Dějiny umění a vizuální kultury (18. 5. 2009)
Slavnostní zakončení tříletého kurzu U3V: Od pravěku do novověku z pohledu archeologie (19. 9. 2012)
Slavnostní zakončení tříletého kurzu U3V: Kulturní dědictví-jeden z pilířů identity národa (21. 9. 2015)
Zahájení prvního ročníku Kulturní dědictví-jeden z pilířů národa II. (16. 10. 2015)
Exkurze U3V do Kroměříže v rámci programu Kulturní dědictví-jeden z pilířů národa II. (20. 5. 2016)
Zahájení druhého ročníku Kulturní dědictví-jeden z pilířů národa II. (14. 10. 2016)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.