Univerzita třetího věku (U3V) v Telči

Jednoletý kurz U3V Etudy III se po dohodě s kolegy z Oddělení celoživotního vzdělávání MU v akademickém roce 2020/21 NEOTEVŘE. Děkujeme za pochopení.

Výuka Univerzity třetího věku probíhá v univerzitním centru od roku 2006. U3V je souborem programů celoživotního vzdělávání, který je zaměřen na vzdělávání osob seniorského věku. Slavnostní akt imatrikulace prvních studentů-seniorů se uskutečnil 27. 10. 2006.

Kontaktní osoba

Ilona Martinů
martinu@rect.muni.cz
Tel.: 549 49 1143
Mob.: 774 886 640

Úřední hodiny U3V

  • PO, ST | 8.30–12.00 | 13.00-17.00
  • PÁ     | 8.30–12.00

Schůzka mimo úřední hodiny je možná po domluvě na uvedených kontaktech.

Přehled jednotlivých programů U3V

2019–2020    Středověké etudy II aneb Středověké jednohubky
2018–2019    Etudy ze středověkého a raně novověkého života
2015–2018    Kulturní dědictví – jeden z pilířů identity národa II.
2012–2015    Kulturní dědictví – jeden z pilířů identity národa
2009–2012    Od pravěku do raného novověku z pohledu archeologa
2006–2009    Dějiny umění a vizuální kultury

Středověké etudy II aneb Středověké jednohubky

Kurz je realizován ve spolupráci Masarykovy univerzity a Národního památkového ústavu v Telči a nepřímo navazuje na Etudy ze středověkého a raně novověkého života, je ovšem určený i pro nové zájemce.

Posluchači budou seznámeni s vývojem osídlení Horního Podyjí ve středověku, zdejšími drobnými šlechtickými rody, ale poznají i královské či církevní prostředí. Frekventanti nahlédnou do problematiky vybraných starých řemesel, uvidí módu "podzimu středověku", poznají blíže typologii hradů a také zjistí, jakými metodami bývaly dobývány. Součástí vybraných přednášek budou ukázky replik hmotné kultury a exkurze na významné středověké lokality v Kraji Vysočina či nejbližším okolí.

Mezi přednášky jsou zařazeny např. tyto: Přemysl Otakar II. Král, který neuspěl? (Mgr. Jan Škvňák), Oděv v podzimu středověku a začátku novověku (15.-16. století), ukázky replik (Mgr. Veronika Pilná), Drobné šlechtické rody na jihozápadní Moravě ve středověku, Kastelologie, Archeologie církevních památek na Vysočině (Mgr. David Zimola), Vývoj osídlení Horního Podyjí ve středověku, Jak dobýt hrad?, Vojenství ve středověku – bitva, Hrnčíři a jejich řemeslo ve středověku a raném novověku (ukázky replik a originálů, Mgr. Pavel Macků).

Podrobnější informace k jednotlivým přednáškám najdete v přiloženém souboru, informace o U3V najdete na oficiálních stránkách Univerzity třetího věku.

Fotogalerie

Slavnostní zahájení Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity v Telči (27. 10. 2006)
Slavnostní zakončení tříletého kurzu U3V: Dějiny umění a vizuální kultury (18. 5. 2009)
Slavnostní zakončení tříletého kurzu U3V: Od pravěku do novověku z pohledu archeologie (19. 9. 2012)
Slavnostní zakončení tříletého kurzu U3V: Kulturní dědictví-jeden z pilířů identity národa (21. 9. 2015)
Zahájení prvního ročníku Kulturní dědictví-jeden z pilířů národa II. (16. 10. 2015)
Exkurze U3V do Kroměříže v rámci programu Kulturní dědictví-jeden z pilířů národa II. (20. 5. 2016)
Zahájení druhého ročníku Kulturní dědictví-jeden z pilířů národa II. (14. 10. 2016)
Promoce kurzu Kulturní dědictví II v Telči (21. 9. 2018)
Slavnostní zakončení jednoletého vzdělávacího kurzu „Etudy ze středověkého a raně novověkého života“ (24. 5. 2019)
Zahájení akademického roku v Telči (4. 10. 2019)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.