V Telči proběhlo sympozium o památkové vědě

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR ve spolupráci s Univerzitním centrem Telč Masarykovy univerzity uspořádal 7.-8. listopadu 2022 sympozium „Památková věda: Interdisciplinarita, internacionalita a infrastruktury”. Akce se konala v širším rámci českého předsednictví Rady Evropské unie a pod záštitou Kraje Vysočina.

15. 11. 2022

Bez popisku

Akci slavnostně zahájili 1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová, starosta města Telče Vladimír Brtník, představitelka evropské výzkumné infrastruktury pro památkovou vědu E-RIHS Vania Virgili, ředitel ÚTAM AV ČR Stanislav Pospíšil a ředitel UCT MU Jaroslav Makovec.

V posledních dvou desetiletích se památková věda (Heritage Science) zformovala do samostatné vědecké disciplíny spojující humanitní, sociální, přírodní a technické vědy. Dvoudenní sympozium formou prezentací odborníků na památkovou vědu z významných domácích institucí demonstrovalo potenciál památkové vědy při řešení současných sociálních, kulturních, ekonomických, politických a ekologických výzev. Účastníci sympozia, které bylo otevřené i široké veřejnosti, se tak během dvou dnů seznámili s památkovou vědou v její rozmanitosti i jednotě, od regionální až po evropskou i globální působnost. Zvláštní důraz byl věnován roli výzkumných infrastruktur v oblasti památkové vědy. Akce také navázala na sympozium „Heritage for the Future, Science for Heritage: A European Adventure for Research and Innovation“, které se konalo během francouzského předsednictví Rady Evropské unie v březnu 2022 v Louvru. Sympozium bylo podpořeno Akademií věd České republiky v rámci Strategie AV21.

Bližší informace


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.