V dubnu si připomeneme 10 let od slavnostního otevření Univerzitního centra

Letošní duben je pro naše centrum skutečně výjimečný. Připomeneme si, že od slavnostního otevření Univerzitního centra po kompletní rekonstrukci (11. 4. 2011), kterou naše prostory prošly v letech 2009-2011, uplyne rovných 10 let.

4. 4. 2021

Masarykova univerzita tehdy investovala do opravy jedné z nejvýraznějších telčských budov více než 150 milionů korun, z velké části získaných v rámci 2. výzvy Finančních mechanismů EHP/Norska (tzn. Norských fondů). Projekt „Telč – rehabilitace bývalého jezuitského areálu – Středoevropské centrum pro kulturní dědictví“ byl největším projektem svého druhu.

Masarykova univerzita získala v Telči, a tím i v Kraji Vysočina, svůj pevný bod, který má určitý nezpochybnitelný společenský dopad na dění v tomto regionu. A s využitím a rozvojem Univerzitního centra počítá i ve svém Strategickém záměru na období 2021-28, kde je součástí řady aktivit chystaných v rámci Kulturního centra Masarykovy univerzity.

V posledních letech se podařilo prostory více otevřít i pro telčskou veřejnost. Telč tak získala v podobě nádvoří a univerzitní kavárny nejen příjemné prostředí, ale ve společné produkci univerzitní knihovny a našich partnerů a kolegů, zejména z telčské pobočky NPÚ či Muzejního spolku a Muzea Vysočiny Jihlava, také řadu kulturně-vzdělávacích akcí.

Právě spolupráce s institucemi v Telči představuje velký potenciál do budoucna a na čem chceme stavět i po skončení udržitelnosti projektu v příštím roce. Klíčovým partnerem je samozřejmě město Telč, bez kterého by působení univerzity v Telči nemělo smysl. Společné projekty ale chystáme i s dalšími institucemi. Již v roce 2018 jsme podepsali memorandum o spolupráci šesti významných vzdělávacích a výzkumných institucí (Masarykovy univerzity, Dunajské univerzity v Kremži, Českého vysokého učení technického v Praze, Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Národního památkového ústavu a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR). Tím byl formálně dokončen vznik úspěšného, mezinárodně a oborově široce rozkročeného projektu SCOLA TELCZ. Obdobnou blízkou formu kooperace stvrdila také dohoda o spolupráci mezi Krajem Vysočina, Spolkovou zemí Dolní Rakousko, Dunajskou univerzitou v Kremži a Masarykovou univerzitou, podepsaná v rámci setkání čtyř hejtmanů v Telči v loňském roce.

Především jsme ale hrdí nato, že Telč je stále více vyhledávanou destinací našich studentů a zaměstnanců i dalších vzdělávacích či komerčních institucí a subjektů. V průběhu deseti let u nás proběhlo více než 950 vzdělávacích či kulturních akcí, z toho skoro polovina byla vícedenních. Ubytovali jsme přes 10 tisíc návštěvníků, opět většinou na více než jednu noc. Řada akcí se stala tradičními. Za všechny jmenujme: Francouzsko-českou hudební akademii, konferenci Hodnocení kvality vysokých škol (HKVŠ), konferenci pro mladé právníky (COFOLA), Letní jazykové kurzy, školu pro pedagogické pracovníky Kraje Vysočina, Diplomatickou akademii, The John Marshall Law School a další.

Samostatnou kapitolou je naše Univerzita třetího věku, kterou v Telči Masarykova univerzita provozuje již od roku 2006. Přestože v posledním roce byla vzhledem k protiepidemickým opatřením přerušena, v rámci naší univerzity patří telčská U3V k respektovaným a oceňovaným projektům. Jsme na naši Univerzitu třetího věku velmi pyšní! Nejen vzhledem k počtu posluchačů (skoro 100 pravidelných, někdy i z dalekého okolí, např. Znojmo, Nové Město na Moravě apod.), zaměření a kvalitě výukových programů ze strany telčské pobočky NPÚ, ale i k velkému kulturnímu a společenskému přínosu pro celý region a těšíme se na její další rozvoj, jakmile to bude jen trochu možné.

Současná situace a platná protiepidemická opatření bohužel nepřejí setkávání ani oslavám. Proto dovolte abychom jen poděkovali. Na prvním místě, za velkou podporu, naší Masarykově univerzitě včele s rektorem Martinem Barešem a prorektorem Jiřím Hanušem a kvestorkou Martou Valešovou. Zapomenout, ale nesmíme ani na bývalého ředitele Josefa Plucara a bývalého starostu Telče a senátora Václava Jehličku, kteří se o zdárné provedení rekonstrukce tehdy nejvíce zasadili. Zároveň děkujeme i dnes již bývalému starostovi Telče Romanovi Fabešovi za velkou podporu a férovou spolupráci, díky které je Telč na univerzitní mapě ČR. Za skvělou spolupráci děkujeme i všem kolegyním a kolegům i z dalších nejen telčských institucí. Opravdu to není samozřejmost! Nejvíce ale děkujeme vám, našim návštěvníkům. Za to, že k našim prostorům neztrácíte svůj vztah. Areál bývalých jezuitských kolejí je unikátní stavba, je to dominanta Telče a pevně věříme, že i v dalších letech zůstane místem pro kulturu a vzdělávání tak, jak tomu bylo téměř po celou dobu její více než tří set leté historie.

Projděte si prostory UCT ve virtuální prohlídce (realizace v roce 2020)

Záznam ze slavnostního otevření

Ukázka stavu před a po rekonstrukci

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.