Strom lásky v Telči – společně s dětmi pro děti

S posledním zářijovým dnem byl ukončen několikaměsíční projekt nazvaný „Strom lásky“, který se uskutečnil ve vzájemné spolupráci několika organizací a spolků pracujících s dětmi a působících na území Telče.

13. 10. 2021

Bez popisku

Všechny spojila myšlenka, že i v omezených podmínkách lze ukazovat dětem, jak důležitý je komunitní život a mezilidské vztahy a zapojit je tak do společných aktivit, při kterých se mohou podílet na utváření obrazu o svém městě směrem k široké veřejnosti. Zároveň zde vznikl prostor k představení těchto jednotlivých zařízení.

Slavnostní odhalení stromu proběhlo v sobotu 8. 5. 2021 za účasti zástupců organizací a za hudebního doprovodu žáků ZUŠ Telč. Na vernisáži představili ozdobenou katalpu trubačovitou, která roste na nádvoří Univerzitního centra Telč. Výzdobu tvořily stovky srdcí a srdíček vytvořených dětmi i dospělými ze ZUŠ Telč, z Dětského domova Telč, ZASTÁVka Telč a spolku Na větvi.

Součástí projektu byla též dobročinná sbírka, která po celou dobu umožňovala přispět do kasiček v prostorách nádvoří Univerzitního centra Telč či přímo u stánku Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč v průběhu trvání festivalu Prázdniny v Telči. „Výtěžek sbírky bude použit na potřeby klientů a k celkovému zkvalitnění zmiňované sociální služby, zřizované Oblastní charitou Jihlava. Všem, kteří přispěli, srdečně děkujeme“ komentoval zástupce tohoto zařízení Martin Lacina.

Celou akcí se prolínala fotografická soutěž, jejíž podmínkou bylo pořízení snímku zamilovaného páru právě pod Stromem lásky a s takto zvěčněnou a zveřejněnou vzpomínkou posbírat na sociálních sítích co nejvíce hlasů. Hlavní výhru, víkendový pobyt v apartmánu Univerzitního centra, nakonec získala skupinka sympatických kamarádek, jejichž suverénní vítězství bylo pro všechny příjemným překvapením a zároveň poselstvím silného lidského příběhu o lásce v jakékoli podobě.

Láska kvete v každém věku…Těmito slovy jsem chvíli musela přesvědčovat své skoro sedmdesátileté spolužačky, protože jsem si vzala do hlavy, že se vyfotografujeme pod krásným Stromem lásky na nádvoří Univerzitního centra v Telči a s fotografií zkusíme zabodovat v sympatické soutěži vyhlášené pro letošní letní sezónu. Námitky, že nikdo přece není zvědavý na staré ženské, se mi podařilo odrazit a milý číšník z Univerzitní kavárny se ochotně ujal role fotografa. Potom už jsme jenom s napětím sledovaly, jak nám přibývají hlasy na FB a IG.“ Vzpomíná na pořízení fotografie jedna z vítězek soutěže paní Ivana Marečková z Hradce Králové. Dámy se setkaly poprvé v září 1968 v Brně na internátu a od té doby je spojuje krásné přátelství, které utužují každoročními cestami po nejhezčích místech naší vlasti.

Velké poděkování patří všem zúčastněným, zejména pak odbornému dozoru při instalaci, vyučujícím výtvarného oboru ZUŠ Telč – Pavle Doležalové a Lence Bláhové.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.