Reportáž z workshopu Plazma pro nanotechnologie a bioaplikace

Vždycky nás potěší, když naši návštěvníci dají vědět jaká byla jich akce v našem centru a jak se jim u nás líbilo. A u univerzitních akcí je to ještě cennější, protože to je zároveň nejlepší propagace naší Alma mater.

21. 1. 2020

A pokud vás zajímá, jaké akce Masarykova univerzita v Telči pořádá, nabízíme reportáž Mgr. Vlasty Štěpánové, Ph.D. z Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty MU, které moc děkujeme za text i za celou akci.

1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop
Telč, Czech Republic, December 8–10, 2019

Ve dnech 8. až 10. prosince 2019 jsme v krásném prostředí Univerzitního centra Telč uspořádali workshop naší výzkumné skupiny Plazma pro nanotechnologie a bioaplikace.

Akce se kromě výzkumníků a doktorandů z Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty MU zúčastnili i kolegové z Katedry experimentální fyziky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě. Cílem workshopu bylo sdílení nových poznatků v oblastech fyziky plazmatu, fyziky elektrických výbojů a plazmové chemie.

K této příležitosti jsme prostřednictvím vydavatelství Munipress vydali sborník abstraktů, který je dostupný na portálu Munispace. Během akce zaznělo 21 přednášek, které byly rozděleny do pěti tematických sekcí: Povrchové úpravy; Flexibilní elektronika; Plazmové výboje a zdroje; Bioaplikace; a Nové materiály & Nové výzvy. Workshop hodnotíme jako přínosný a doufáme, že ho v příštím roce zopakujeme a stane se z něj příjemná tradice.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.