Ředitelé středních a vyšších odborných škol sdíleli v Teči zkušenosti v rámci projektu Krajský akční plán

16. 10. 2018

V minulém týdnu se v našem centru konala dvoudenní porada ředitelů a ředitelek středních škol z Kraje Vysočina. Věnovala se především metodice a implementaci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání (KAP) a na programu bylo sdílení příkladů dobré praxe a hlavním tématem byla otázka, jak by mělo školství reagovat na probíhající bouřlivé celospolečenské změny.

Jací jsou dnešní žáci, tedy tak zvaná generace Z, a co očekávat od nastupující, tak zvané generace ALFA, možnosti a limity duálního vzdělávání ve stavebních oborech, realizace projektových dnů, společný první ročník nebo využití mezinárodní certifikace jazyků ve škole – to byla vybraná témata z prvního bloku v rámci sdílení příkladů dobré praxe. Ve druhém bloku plynule navázala na diskusi další prezentace nebo zamyšlení s názvem „Digitální technologie coby nástroj přírodozpytu“. Odpoledne plné zajímavých a užitečných informací zakončily prezentace a navazující diskuse o projektech na podporu vedení škol a informace o samotném projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání a také o implementačním projektu „Implementace krajského akčního plánu II – Učíme se ze života pro život“.

Cíle projektu Krajský akční plán by v konečném důsledku měly přispět ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. Realizace projektu skončí 28. 2. 2022 a jeho financování je zajištěno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu Kraje Vysočina.

Tisková zpráva
Informace o Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.