Mezi 99 oceněnými byly i partneři Univerzitního centra Masarykovy univerzity

14. 6. 2019

Ocenění za spolupráci a pomoc s rozvojem vzdělávání i vědecké práce předali včera zástupci Masarykovy univerzity partnerským institucím a firmám. Na zahradní slavnosti v areálu Augustiniánského opatství v Brně bylo uděleno 99 pamětních medailí partnerům, kteří spolupracují s různými částmi univerzity. Mezi oceněnými bylo i sedm partnerů Univerzitního centra v Telči.

Jednotlivé fakulty a pracoviště vybíraly oceněné za jejich přínos v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu nebo na základě jejich společenské relevance. „Spolupráce a podněty zvenčí jsou nezbytným a zdravým hnacím motorem jak pro další bádání a posouvání poznání, tak pro uvědomění si významu a možností univerzity jako důležitého ekonomicko-inovačního hybatele,“ zdůvodnila udělování medailí Hana Svatoňová, prorektorka pro vnější vztahy.

Své nominace mělo i telčské Univerzitní centrum. Mezi oceněnými tak byli nejen osobnosti, ale i instituce, se kterými centrum v době po své rekonstrukci nejvíce spolupracuje, a které se významnou měrou zasloužili o jeho rozvoj.

„Velké poděkování patří především Městu Telč a starostovi Romanu Fabešovi, ale také telčské pobočce NPÚ s ředitelem Pavlem Macků, Centru Telč, které je součástí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v čele s ředitelem Jakubem Novotným či letos již pětadvacetiletému projektu Česko-francouzské akademie Telč a její ředitelce Marii-Anně Myšíkové,“ vyjmenoval hlavní oceněné instituce ředitel UC Telč Jaroslav Makovec, „jedná se o opravdu mimořádnou, dlouhodobou spolupráci, které si opravdu vážíme. Bez těchto institucí si rozvoj našeho centra v Telči neumím představit,“ dodává.

Oceněnými osobnostmi byli jeden z autorů myšlenky vzniku Středoevropského centra pro kulturní dědictví v Telči prof. Miloš Drdácký, dále držitelka prestižního ocenění Europa Nostra za edukační projekt NPÚ „Památky nás baví“ PhDr. Martina Indrová, která se výrazně zapojila do přípravy a realizace kurzů celoživotního vzdělávání a univerzity Třetího věku v Telči a děkan Fakulty vzdělávání, umění a architektury Dunajské univerzity Krems prof. Christian Hanus, který je zakladatelem a vůdčí osobností mezinárodního multidisciplinárního projektu Scola Telcz.

Seznam všech oceněných je k dispozici na webu MUNI 100.
Tisková zpráva ve formátu PDF.

Kontakt:
Jaroslav Makovec, ředitel UC Telč
Tel. 777 119 220, e-mail: makovec@rect.muni.cz

Více článků

Přehled všech článků