Aktivity multidisciplinární školy s názvem Scola Telcz pokračují také v roce 2020

Zimní workshop, který bude probíhat 9. až 15. února, se v letošním ročníku zaměří na problematiku revitalizace budovy bývalého sociálního bydlení v telčské ulici 9. května.

5. 2. 2020

Obdobně jako v předchozích třech ročnících se program zimní školy bude opět skládat z přednášek odborníků, ukázek terénní práce a především ze samostatné práce týmů poskládaných ze studentů různých oborů zúčastněných univerzit.

Studentské týmy se v průběhu společného týdne zaměří na historický, urbanistický i společenský kontext budovy a zejména na vypracování návrhů revitalizace a možného využití objektu. Zimní workshop bude završen v pátek 14. února odpoledne veřejnými prezentacemi zpracovaných návrhů jednotlivých týmů, které proběhnou v prostorách UCT a na které je srdečně zvána i široká veřejnost. Aktuální informace budou k dispozici na stránkách www.scola-telcz.net a u městského informačního centra.

ScolaTelcz je multidisciplinární škola šesti vzdělávacích a výzkumných institucí – Masarykovy univerzity, Dunajské univerzity v Kremži, Českého vysokého učení technického v Praze, Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Národního památkového ústavu a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR – zabývajících se problematikou uchování kulturního dědictví a památkovou péčí. Záměrem školy je rozvíjení ucelených konceptů podložených reálnými potřebami obyvatel, státní správy a samosprávy, a to na příkladech řešení úprav konkrétních objektů, urbanistických projektů či požadavků na změny stávající situace. Výuka probíhá v reálných podmínkách historického města Telče.

www.scola-telcz.net
www.facebook.com/SCOLATELCZ

Více článků

Přehled všech článků