Zimní SCOLA TELCZ 2021 bude virtuální

Zimní workshop SCOLA TELCZ patří v Telči již k tradičním únorovým událostem. Ten letošní bude s ohledem na epidemická omezení probíhat virtuálně od 15. do 17. února.

9. 2. 2021

Omezení většiny aktivit, nemožnost cestovat či pořádat hromadné akce – to je realita, která nyní zasahuje do všech našich činností. Organizátoři každoročního zimního workshopu SCOLA TELCZ jsou proto nuceni letošní ročník uspořádat v on-line podobě a nastalou situaci využít i jako hlavní téma celé akce. Hlavním tématem proto bude hledání odpovědí na otázky: Jaké je vnímání města bez jeho fyzické návštěvy? Jak je tvořen virtuální (online) obraz města Telče? Jaké informace lze shromáždit o městě před jeho návštěvou, jaké jsou předpokládané hodnoty, jaká je kvalita informací a jaké jsou pocity při porovnání online analýzy se skutečnými zkušenostmi poté?

Zimní Scola Telcz 2021 se zaměří na virtuální obraz města Telče a zachycení jeho kulturní, sociální, historické a prostorové podstaty v individualizovaných mentálních mapách. Studenti, kteří budou pracovat ve skupinách po 2 nebo 3, se rozhodnou, zda se chtějí zaměřit na konkrétní nebo abstraktní popisy města a jeho promítnutí na virtuální (případně také tisknutelnou nebo online) mapu Telče. Pro přiblížení a pochopení lze použít důležitá architektonická díla, historické cesty, události nebo shromážděné příběhy, subjektivní pocity, umělecká díla, popularitu míst a pohledů, hustotu pořízených fotografií, zvuky, materiály, propojení, křižovatky a další neomezené analytické metody městské konfigurace. Překročení obvyklých hranic ve vnímání města umožní vytváření virtuálních mentálních map, které odhalí možná zkreslení obrazu města světového dědictví UNESCO a očekávání jeho návštěvníků.

Zároveň si vás dovolujeme pozvat na veřejnou prezentaci výstupů jednotlivých studentských týmů, která se bude konat ve středu 17. února od 15 hodin na adrese:
https://donau-uni.zoom.us/j/95520015076?pwd=RWp0LzZXSXpzUlcwL25KMlhLNUF6dz09
Meeting ID: 955 2001 5076
Passcode: scolatelcz

----
SCOLA TELCZ je multidisciplinární škola šesti vzdělávacích a výzkumných institucí - Masarykovy univerzity, Dunajské univerzity v Kremži, Českého vysokého učení technického v Praze, Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Národního památkového ústavu a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR - zabývajících se problematikou uchování kulturního dědictví a památkovou péčí.

Záměrem školy je rozvíjení ucelených konceptů podložených reálnými potřebami obyvatel, státní správy a samosprávy, a to na příkladech řešení úprav konkrétních objektů, urbanistických projektů či požadavků na změny stávající situace. Historicky se věnovala tématům jako renovace a revitalizace památkových objektů bývalého městského domu a sýpky, bývalé synagogy nebo jezuitské zahrady v Telči. O tom, že to nejsou jen aktivity „do šuplíku“ svědčí příklad galerie Gamoneum, která byla otevřena v loňském roce v telčské synagoze, a která vznikla právě na základě návrhů zpracovaných v rámci zimního workshopu SCOLA TELCZ v roce 2018.

Více informací o ST naleznete na www.scola-telcz.net, www.facebook.com/SCOLATELCZ


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.