Památková věda: Interdisciplinarita, internacionalita a infrastruktury

V posledních dvou desetiletích se památková věda (Heritage Science) zformovala do samostatné vědecké disciplíny spojující humanitní, sociální, přírodní a technické vědy.

8. 8. 2022

Dvoudenní sympozium (7.-8. listopadu 2022) si klade za cíl demonstrovat potenciál památkové vědy při řešení současných sociálních, kulturních, ekonomických, politických a ekologických výzev. Zároveň chce také ukázat možnosti evropské spolupráce v této oblasti výzkumu.

Sympozium během dvou dnů představí památkově vědu v její rozmanitosti i jednotě, od regionální až po evropskou i globální působnost. Zvláštní důraz bude věnován roli výzkumných infrastruktur v oblasti památkové vědy, neboť výzkumné infrastruktury spadají pod jednu z programových priorit českého předsednictví. Tato akce navazuje na sympozium „Heritage for the Future, Science for Heritage: A European Adventure for Research and Innovation“, které se konalo během francouzského předsednictví Rady Evropské unie v březnu 2022 v Louvru.

Přihlašovací formulář
Bližší informace


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.