Návrat malířky Míly Doleželové do Telče

Malířka Míla Doleželová patří částí svého života a díla k Telči a jejímu okolí. Její obrazy lze nalézt na různých světadílech, prostřednictvím dvou výstav se ale letos, v roce 100. výročí narození malířky, vrací do České republiky i Telče.

13. 6. 2022

Bez popisku

První z výstav se koná v prostorách Senátu Parlamentu České republiky od 7. do 20. června. Vernisáž této výstavy je naplánována na pondělí 13. června v 17.00 hodin v předsálí Jednacího sálu senátu.

Druhou výstavu obrazů Míly Doleželové připravuje Město Telč, Univerzitní centrum Telč, Muzeum Vysočiny Jihlava a Oblastní galerie Vysočiny v Městské galerii Hasičský dům v Telči. Vernisáž výstavy, která je veřejnosti přístupná až do konce roku 2022, se uskutečnila ve čtvrtek 16. června. Kurátorkou obou výstav je Jana Bojanovská z Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.

Na vernisáži byla pokřtěna i nová kniha o malířce Míle Doleželové, kterou vydává Nakladatelství Munipress Masarykovy univerzity k 100. výročí narození malířky. Reprezentativní monografie autorů - Markéta Bártová, Aleš Filip (ed.), Jana Horváthová, Tomáš Mazáč a Alena Mizerová (ed.) s názvem „Míla Doleželová“ je součástí záměru zpřístupnění malířčiny tvorby veřejnosti, který svými aktivitami podporuje Univerzitní centrum Telč.

„Kniha přináší nový, objevný pohled na tvorbu malířky Míly Doleželové, která žila a tvořila hlavně na Vysočině, pod horou Javořicí, v Jihlávce, Klatovci a Telči. Milovníkům umění zanechala nesmírně obsažné a monumentální dílo sestávající z fresek a nesčetného množství olejomaleb, kreseb a grafik. Ohlas jejího díla přesáhl hranice Evropy, zvláštní oblibu si získala ve Spojených státech a Mexiku, kde byly vystaveny a našly své adresáty desítky jejích obrazů,“ říká ředitelka univerzitního nakladatelství Alena Mizerová.

Texty a obrazové kalendárium jejího života a díla doprovází na 188 stránkách knihy téměř tři sta reprodukcí obrazů, fotografií a dokumentů. Zcela poprvé jsou v knize otištěny reprodukce ze sbírek čtrnácti institucí, muzeí, galerií i soukromých archivů, především České dominikánské provincie, Muzea romské kultury, Nadace Jindřicha a Ičky Waldesových a unikátního fotoarchivu Michala Tůmy.

Univerzitní centrum Telč také ve spolupráci s Muzeem romské kultury Brno a norskou nadací Romano Kher získalo grant z norských fondů. Díky němu bude v Telči vybudována stálá expozice děl malířky Míly Doleželové. „Expozici plánujeme otevřít v roce 2023, kdy si připomeneme 30. výročí jejího úmrtí. Z grantu, který podala Masarykova univerzita, jsme získali částku přesahující 6 miliónů korun,“ uvádí ředitel Univerzitního centra Telč Jaroslav Makovec. Finanční prostředky poskytl Fond EHP 2014–2021, program Kultura a peníze jsou zprostředkovány Ministerstvem financí ČR.

Nová expozice počítá se zápůjčkou více než 170 obrazů a kreseb malířky Míly Doleželové od vlastníka obrazů - České dominikánské provincie. „Touto zápůjčkou se naplnila naše dlouholetá snaha o návrat malířky Míly Doleželové a jejího manžela Jiřího Mareše do Telče s perspektivou stálé expozice. Domníváme se, že Univerzitní centrum Telč je vhodným partnerem tohoto projektu, jak z hlediska podpory vzdělanosti a kultury Kraje Vysočina a města Telče, tak z hlediska umístění depozitáře i stálé expozice v prostředí bývalé jezuitské koleje,“ podotýká syndik dominikánů Martin Dvořák.

Stálá expozice bude vybudována spolu se dvěma ateliéry a vznikne tak prostor pro další akce a aktivity. Podle ředitele Makovce budou zaměřeny na volnočasové a vzdělávací aktivity žáků a studentů a také pro širokou veřejnost.

Tisková zpráva


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.