Univerzita třetího věku (U3V) v Telči

Výuka Univerzity třetího věku probíhá od roku 2006. Slavnostní akt imatrikulace prvních studentů-seniorů se uskutečnil 27. 10. 2006 za účasti akademických funkcionářů MU, představitelů kraje Vysočina a města Telč.

Přehled jednotlivých programů U3V

2006–2009    Dějiny umění a vizuální kultury
2009–2012    Od pravěku do raného novověku z pohledu archeologa
2012–2015    Kulturní dědictví – jeden z pilířů identity národa
2015–2018    Kulturní dědictví – jeden z pilířů identity národa II.

Kontaktní osoba

Ivana Štanclová
stanclova@rect.muni.cz
Tel.: 549 49 1141
Mob.: 731 404 899

Úřední hodiny U3V

  • středa 9.00–11.00
  • pátek 13.00–14.00

Schůzka mimo úřední hodiny vždy po domluvě na výše uvedených kontaktech.

Od akademického roku 2015/2016 je připraven nový kurz Kulturní dědictví – jeden z pilířů identity národa II.
Kurz je připraven ve spolupráci s územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Telči. Cílem šestisemestrálního přednáškového cyklu je seznámit posluchače s různorodostí památkového fondu ČR, s typologickými specifiky jednotlivých krajů, s nejvýznamnějšími šlechtickými rody, vlastnícími svá panství na našem území, s významnými osobnostmi našich dějin a zajímavými událostmi vážícími se k památkovému fondu, ale i s komplikovaným procesem obnovy našich nejcennějších památek či památkových areálů.
V letáku naleznete bližší informace včetně programu přednášek pro 1. ročník. Pro Vaši informaci nabízíme program přednášek pro 2. ročník (akademický rok 2016/2017). V případě Vašeho zájmu je k dispozici i přihláška pro 2. ročník. Přihlášku do 2. ročníku si může podat pouze absolvent 1. ročníku.

Oficiální stránky Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity Brno.

Fotogalerie:

Slavnostní zahájení Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity v Telči (27.10. 2006)
Slavnostní zakončení tříletého kurzu U3V: Dějiny umění a vizuální kultury (18. 5. 2009)
Slavnostní zakončení tříletého kurzu U3V: Od pravěku do novověku z pohledu archeologie (19. 9. 2012)
Slavnostní zakončení tříletého kurzu U3V: Kulturní dědictví-jeden z pilířů identity národa (21. 9. 2015)
Zahájení prvního ročníku Kulturní dědictví-jeden z pilířů národa II. (16. 10. 2015)
Exkurze U3V do Kroměříže v rámci programu Kulturní dědictví-jeden z pilířů národa II. (20. 5. 2016)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.