Uloupené umění (výstava)

  • 22. září 2020 – 28. února 2021
  • Univerzitní centrum Telč

Od 22. září si můžete prohlédnout výstavu Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války s názvem Uloupené umění.

Výstava Uloupené umění si klade za cíl seznámit diváka s činností Centra pro dokumentaci, jeho vznikem a vývojem a v neposlední řadě též s rozsáhlou publikační činností. Je koncipována formou výstavních panelů, kdy každý panel je věnován určité problematice, kterou se Centrum pro dokumentaci zabývá. Na osudech původních vlastníků jsou představeny nejen jejich sbírky, válečné a poválečné nakládání s uměleckými artefakty, ale též jednotlivé instituce, které židovský majetek spravovaly či stále spravují.

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války (www.cdmp.cz) je instituce zabývající se výzkumem problematiky kulturních statků zcizených či zkonfiskovaných obětem II. světové války. Provádí rozsáhlý výzkum v domácích i zahraničních archivech s cílem nalézt, zdokumentovat a identifikovat kulturní majetek uměleckého charakteru, který byl zcizen obětem II. světové války nacistickým režimem, ať již zůstal na území bývalého protektorátu či byl zavlečen do zahraničí.

Kromě výzkumu provenience se zaměřuje také na zpracování individuálních žádostí o restituce movitých kulturních statků, připravuje pro žadatele o restituci doporučení, která předává příslušným státním institucím a orgánům, vypracovává odborné expertizy a spolupodílí se na řešení mezinárodních restitučních kauz.

Výstava je volně přístupná na základě aktuální epidemiologické situace v přízemí u univerzitní knihovny.

 

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.