Události

Mezinárodní doktorský seminář EUSOC 2019

17. října – 20. října 2019

EUSOC je interdisciplinární mezinárodní škola postgraduálního studia sociálních věd na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Seminář je určen pro studenty doktorského studia a probíhá jednou ročně.

Zúčastnění studenti mají možnost během semináře prezentovat dílčí výsledky své práce, získat zpětnou vazbu od předních profesorů a dalších studentů, posoudit prezentace ostatních studentů a výsledky jejich výzkumu. Účast na semináři EUSOC umožňuje doktorandům zlepšit kvalitu práce a může být správným krokem v jejich studijní a výzkumné cestě.

Univerzitní centrum Telč

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.