V univerzitním centru proběhlo slavnostní zakončení telčského kurzu Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity

28. 5. 2019

V pátek 24. května 2019 proběhlo v Historickém sále Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči slavnostní zakončení jednoletého vzdělávacího kurzu „Etudy ze středověkého a raně novověkého života“, pořádaného pro více než 80 posluchačů Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity v Telči.

Cílem kurzu bylo seznámit posluchače se světem vrcholného středověku až k prahu raného novověku (13. – počátek 16. stol.) v celé jeho šíři. Vedle života šlechty byla představena i majoritní společnost (venkovské obyvatelstvo, měšťané, církev), jejich každodennost, život, smrt, práva i nejistá doba válek. Důraz byl kladen i na vyvrácení, bohužel dosud často opakovaných, nesmyslných tvrzení o středověku.

Slavnostního zakončení se zúčastnila také prorektorka Masarykovy univerzity Naděžda Rozehnalová a Pavel Macků, ředitel telčské pobočky Národního památkového úřadu, který byl hlavním partnerem a odborným garantem vzdělávacího kurzu. Právě přednáška Pavla Macků „Vojenství ve středověku/středověká zbroj s ukázkou replik středověkého brnění“ byla v provedeném dotazníkovém šetření hodnocena posluchači kurzu jako vůbec nejlepší. Velmi dobrého výsledku ale dosáhly i další přednášky a celkové hodnocení kurzu, který bude v příštím roce pokračovat Etudami ze středověkého a raně novověkého života II.

„Kurz je příkladem dobré spolupráce mezi odbornými a vzdělávacími institucemi. Jeho hodnocení i zájem ze strany studentů jsou toho nejlepším důkazem,“ řekl ředitel univerzitního centra MU v Telči Jaroslav Makovec. „Jsme na naše studenty opravdu pyšní, protože jejich studijní nasazení je skutečně mimořádné. Osobně mě velmi těší, že se nám v Telči daří budovat tak zajímavý a kvalitní projekt, že nám jej občas trošku závidí i naši brněnští kolegové,“ dodal s úsměvem.

Na Masarykově univerzitě vznikla Univerzita třetího věku již v roce 1990 a o její kurzy je stále velký zájem. Zatímco v roce 2005 zde studovalo pět set seniorů, v letošním akademickém roce už je to přes dva tisíce.

V Telči má Univerzita třetího věku již třináctiletou tradici. Přednášky probíhají v areálu bývalých jezuitských kolejí, tedy v sídle univerzitního centra, které zajišťuje především studijní a vzdělávací příležitosti fakult Masarykovy univerzity či univerzitní programy v rámci celoživotního vzdělávání v Kraji Vysočina.

Více informací:
Ing. Bc. Barbora Hašková,
vedoucí oddělení CŽV RMU, e-mail: haskova@rect.muni.cz, tel.: 602 761 464
Tisková zpráva (pdf)


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.