Univerzitnímu centru Masarykovy univerzity v Telči je 15 let!

19. 3. 2019

Letošní rok je z pohledu Masarykovy univerzity opravdu bohatý na různá výročí. Nejen, že je to sto let od založení Masarykovy univerzity, ale slavíme i my v univerzitním centru v Telči. V úterý – 19. března – to bylo 15 let od vzniku Univerzitního centra Masarykovy univerzity Telč.

K oběma výročím jsme v Telči připravili a připravujeme několik akcí, které mají za cíl naše působení připomenout a popularizovat. V lednu jsme například pro veřejnost pořádali přednášku proděkana Filozofické fakulty Lukáše Fasory o historii a rozvoji Masarykovy univerzity ve středoevropském univerzitním prostředí. Náš filmový klub přichystal projekci filmu Hovorů s TGM a dokumentu o Masarykově univerzitě Otevřená pevnost, v sobotu 18. května se ve večerních hodinách na telčském náměstí bude ve spolupráci s Městem Telč konat koncert symfonického orchestru a pěveckého sboru MUNI. Společně s telčskými partnery z NPÚ a CET chystáme společnou prezentaci Telče jako Středoevropské centra pro kulturní dědictví v rámci Festivalu MUNI, který pořádá Masarykova univerzita 15. června na brněnském výstavišti. Poslední velkou akcí tohoto typu bude výstava 100 příběhů MUNI, tedy představení všech fakult, která se po vystavení na zmíněním festivalu přesune na letní měsíce právě do univerzitního centra v Telči.

Vzdělávání je spjato s budovou našeho centra v Telči již jejího počátku, kdy od poloviny 17. století sloužila jako jezuitské koleje. Od roku 1657 zde byla otevřena i lékárna a později také tiskárna. Budova měla být užívána 17–19 členy řádu, ve skutečnosti byl tento počet o něco vyšší. Jelikož v prvních letech ještě nestál vedlejší kostel Jména Ježíš, bylo jezuitům povoleno používat protější kostel sv. Jakuba, při kterém byla pro tento účel vybudována nová sakristie. V době zrušení řádu za vlády císařovny Marie Terezie (1773) v Telči působilo 27 jezuitů, z toho byla víc jak polovina učitelů na šestiletém jezuitském gymnáziu. Ti zde učili až do roku 1774, kdy se gymnázium mění v tzv. hlavní školu. Po roce 1775 sloužila budova jako vojenská kasárna a svému původnímu účelu se vrací na konci 19. století jako škola měšťanská.

Od školního roku 1952/53 zahájila výuku rolnická škola. Od té doby se v historických prostorách vyučuje ekonomickým disciplínám se zvláštním zřetelem k potřebám českého a moravského venkova. Název školy se několikrát měnil, nejdříve vzniká SZTŠ Telč (střední zemědělská technická škola), přejmenovaná na SEŠ Telč (střední ekonomická škola), z níž na počátku let devadesátých vzniká SOŠ Telč (střední odborná škola). Od školního roku 2011/2012 funguje SOŠ v budově gymnázia v Hradecké ulici.

Masarykova univerzita začala své vzdělávací aktivity v Telči vyvíjet již v roce 2002, kdy byla v čerstvě rekonstruované posluchárně budovy tehdejší SOŠ zahájena výuka pro čtyřicítku posluchačů kombinovaného studia oboru dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a ochranu kulturního dědictví. Počátek Univerzitního centra Telč (UCT) začíná 19. března 2004, kdy byla podepsána tehdejším rektorem MU Jiřím Zlatuškou a starostou města Telč Romanem Fabešem darovací smlouva o převodu historického objektu jezuitské koleje do majetku Masarykovy univerzity. Tím se univerzitní centrum v Telči stalo de jure plnohodnotnou součástí Masarykovy univerzity.

Od akademického roku 2004/2005 zahájila výuku Ekonomicko-správní fakulta a otevřela v Telči obory bakalářského kombinovaného studia se zaměřením na ekonomiku, veřejnou správu, regionální rozvoj, cestovní ruch, bankovnictví a management. Současně s těmito obory probíhaly v Telči i programy celoživotního vzdělávání. A je to právě Univerzita třetího věku a programy celoživotního vzdělávání, které spolu s některými tradičními vzdělávacími akcemi a různými vzdělávacími příležitostmi brněnských fakult, tvoří hlavní náplň činnosti univerzitního centra i po celkové rekonstrukci objektu z let 2009-11. Projekt hrazený z prostředků Masarykovy univerzity tehdy probíhal za podpory Finančního mechanismu zemí Evropského hospodářského prostoru a Norska a v době své realizace znamenal největší investici těchto fondů v České republice.

Za patnáct let své existence jsme ušli docela dlouhou cestu a nenabízíme zdaleka jen vzdělávání. Pokud vás zajímá, jací dnes jsme, podívejte se na rozhovor našeho ředitele Jaroslava Makovce pro televizi www.i-vysocina.cz.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.