Univerzitní centrum v Telči se ponoří do středověku

12. 10. 2018

Přednáškou Davida Zimoly „Archeologie Vysočiny“ z Muzea Vysočiny Jihlava byl v pátek 12. října zahájen v pořadí již 5. kurz Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity v Telči. Výuka Univerzity třetího věku probíhá v univerzitním centru od roku 2006. Kurzy jsou souborem programů celoživotního vzdělávání, které jsou zaměřeny na vzdělávání osob seniorského věku.

Na akademický rok 2018/2019, ve kterém je přihlášených 91 studentů, je připraven jednoroční kurz s názvem „Etudy ze středověkého a raně novověkého života“. Kurz bude probíhat opět ve spolupráci s územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Telči. V kurzu bude představen svět vrcholného středověku až k prahu raného novověku (13. – počátek 16. stol.) v celé své šíři. Třinácté století je u nás dobou, kdy na staré sídelní struktuře vzniká svět měst s novým právním stavem – měšťany – a ambiciózní šlechty, prosazující své nároky na úkor panovníka. Společnost však nebyla statická a nadále se vyvíjela vstříc ranému novověku (vznik humanismu, univerzit a šíření vzdělání). Vedle života šlechty bude představena i majoritní společnost (venkovské obyvatelstvo, měšťané, církev), jejich každodennost, život, smrt, práva i nejistá doba válek. Cílem bude představit tuto dobu komplexním způsobem, kdy bude vyvrácení, bohužel dosud často opakovaných nesmyslných tvrzení o středověku.

Bližší informace a program kurzu
Fotogalerie

Více informací:
Ing. Bc. Barbora Hašková, manažerka pro koordinaci CŽV, e-mail: haskova@rect.muni.cz, tel.: 602 761 464
Mgr. Jaroslav Makovec, ředitel UC Telč, e-mail: makovec@rect.muni.cz, tel. 777 119 220
www.uctelc.cz
www.facebook.com/UniverzitnicentrumTelc


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.