Telčské listy: Déšť medailí od univerzity do Telče

4. 7. 2019

Jsme rádi, že můžeme působit ve městě, kde vztahy mezi institucemi problémy nepřidělávají, ale naopak, že si můžeme vzájemně pomáhat. Upozornit na to, bylo ostatně i smyslem ocenění našich nejvýznamnějších partnerů. Reakce pana starosty jen potvrzuje, že spolupráce v Telči funguje na výbornou. Děkujeme ještě jednou a se svolením autora nabízíme text pana starosty v plném znění.

Slovo starosty Telče Romana Fabeše

To, že Masarykova univerzita slaví 100 let od svého založení, jste se už v Telčských listech mohli dočíst. Ostatně slavnostní koncert jejího symfonického orchestru na náměstí byl důstojným připomenutím tohoto výročí. Ale hlavně jsem rád, že již patnáct let je součástí druhé nejvýznamnější české univerzity i její centrum v Telči. Když se jen krátce ohlédnu – v roce 2004 jsem podepsal s tehdejším rektorem Zlatuškou darovací smlouvu na budovu bývalé jezuitské koleje. V roce 2012 proběhla rozsáhlá rekonstrukce této budovy. V mezidobí a i po rekonstrukci v centru probíhaly akce jednotlivých fakult i řada mezinárodních konferencí. A mnohé z nich v úzké součinnosti s městem. A jsem rád, že Univerzita podporuje i nové aktivity, které nastartoval nový ředitel J. Makovec. Hlavně si ale vážím toho, že se rozvíjí spolupráce jak s městem, tak i s dalšími významnými telčskými institucemi. Myslím, že právě tato součinnost byla hlavním důvodem pro pana rektora Beka při udělování pamětní medaile ke stému výročí založení Masarykovy univerzity. V ocenění pro město Telč se uvádí: „Město je klíčová instituce, bez jejíž aktivní podpory a spolupráce v řadě oblastí (kultura, vzdělávání, cestovní ruch aj.) by byla existence Univerzitního centra Telč nepředstavitelná“.

Masarykova univerzita ocenila ve čtvrtek 13. června při příležitosti oslav stého výročí svého založení pamětními medailemi partnery, kteří přispívají k činnosti jejích fakult. Mezi 99 oceněnými bylo také telčské pracoviště NPÚ, Univerzitní centrum Telč, Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s., Město Telč, PhDr. Martina Indrová a prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc.

převzato z Telčských listů 7/2019

Více článků

Přehled všech článků