Spolupráci šesti institucí v Telči stvrdilo memorandum

24. 9. 2018

Slavnostní událost na mezinárodní úrovni se odehrála v pátek 21. září 2018 v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči. Proběhl zde podpis memoranda o spolupráci šesti významných vzdělávacích a výzkumných institucí (Masarykovy univerzity, Dunajské univerzity v Kremži, Českého vysokého učení technického v Praze, Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Národního památkového ústavu a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR).

Slavnostní podpis memoranda, při kterém jednotlivé instituce zastupovali rektor Dunajské univerzity Krems Friedrich Faulhammer, prorektorka Masarykovy univerzity Naděžda Rozehnalová, děkan Fakulty architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě Pavel Gregor, děkan Stavební fakulty Českého vysokého učení technického v Praze Jiří Máca, generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková a ředitel Centra excelence Telč Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR Jakub Novotný, je výsledkem několikaleté spolupráce těchto institucí. Dokument obsahuje ujednání o výměně akademických a neakademických pracovníků, výměně studentů, spolupráci učitelů, spolupráci na vědeckém výzkumu a sdílení společných výsledků výzkumu mezi jednotlivými institucemi.

Z české strany jde o instituce, které v Telči mají své pracoviště a spolupracují již několik let. Dokladem výsledků jejich dlouhodobé kooperace na poli památkové péče jsou např. realizované letní a zimní školy s názvem SCOLA TELCZ, které probíhaly za účasti odborníků z jednotlivých institucí a vybraných studentů vysokých škol z České republiky i ze zahraničí. Program se skládal z přednášek odborníků, ukázek terénní práce a zejména samostatné práce studentských týmů. Součástí byla rovněž podrobná prohlídka historického centra města Telče, jeho podzemí a návštěva čtvrti Staré Město. Účastníci měli jedinečnou možnost setkávání, přístupu na jinak nedostupná místa a zejména spolupráce se specialisty z různých oborů jako jsou památkáři, architekti, zástupci přírodovědeckých disciplín či historikové umění. Různorodé byly i vlastní studentské týmy, což účastníkům umožnilo vyzkoušet si mezioborovou spolupráci, která je pro památkovou praxi příznačná.

Cílem aktivity SCOLA TELCZ, která bude v Telči probíhat i v dalších letech, je nejenom prohloubení kontaktů mezi jednotlivými institucemi a frekventanty akcí, ale i jakési názorové fórum přístupů a řešení konkrétních problémů v oblasti péče o zachování kulturního dědictví z pohledu různých oborů se zohledňováním místních podmínek a potřeb obyvatel. Jde tedy o příklad oboustranně přínosné spolupráce mezi akademickou sférou a výkonnou praxí na mezinárodní úrovni.

Fotogalerie z podpisu memoranda
Bližší informace na stránkách SCOLA TELCZ
Tisková zpráva

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.