Památková ochrana byla rozšířena i na jezuitskou zahradu u našeho univerzitního centra

Podle informací z telčské pobočky NPÚ byla v prvním čtvrtletí roku 2020 památková ochrana jezuitského gymnázia rozšířena i na zahradu patřící k objektu našich sousedů z ČVUT.

7. 4. 2020

Pokračuje tak proces, na kterém pracujeme společně s kolegy z ČVUT a městem Telč a který by měl vést k revitalizaci zahrady a vzniku dalšího veřejného prostoru v Telči.

Památková ochrana byla v Kraji Vysočina rozšířena ještě u dvou dalších stávajících kulturních památek. Konkrétně o kostnici, márnici a ohrazení u areálu při farním kostele sv. Václava ve Stonařově a na poutním místě na Křemešníku došlo k rozšíření památkové ochrany o budovy bývalé školy, fary a hájovny. Novou kulturní památkou na Vysočině je synagoga v Pacově.

Celou tiskovou zprávu naleznete na webových stránkách telčského pracoviště NPÚ.

Více článků

Přehled všech článků