Památkáři pořádají v Telči přednášky v rámci cyklu Rodinné stříbro – Památky kolem nás

7. 11. 2018

Ve spolupráci s Univerzitním centrem připravilo územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči na poslední dva měsíce letošního roku několik přednášek v rámci cyklu Rodinné stříbro – Památky kolem nás. Proběhnou v přednáškovém sále i v knihovně Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči, ale také v sídle památkářů v Lannerově domě (Hradecká 6).

Přednáškový cyklus Rodinné stříbro – Památky kolem nás je již pevně ukotvenou tradicí, která si získala své příznivce a své publikum. Jeho součástí je nejen péče o kulturní památky, ale i další zajímavá témata z historie. Přednášející vycházejí jak z řad zaměstnanců územního odborného pracoviště v Telči, tak z externích institucí a organizací.

V průběhu měsíců listopadu a prosince 2018 pořádají telčští památkáři tyto přednášky:

Letecké odznaky 1918–2018
Přednáší Pavel J. Slavík. Koná se ve středu 14. listopadu 2018 v 18.00 hod. v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči.
U příležitosti 100. výročí vzniku československého letectva nás přednášející, sběratel leteckých insignií, provede historií odznaků československých letců. Své vyprávění doplní ukázkami vybraných sběratelských kousků.
Pavel J. Slavík je sběratelem leteckých insignií, pořádá různé výstavy a přednášky vztahující se k vojenským vyznamenáním, odznakům, nášivkám a vojenské historii. V roce 2017 obdržel od Svazu letců ČR medaili Za zásluhy - za propagační činnost a rozvíjení tradic letectva a ozbrojených sil.

Leopold Škarek SJ (1874–1968) – organizátor kulturního a náboženského života
Přednáší Michal Altrichter. Koná se ve čtvrtek 15. listopadu 2018 v 18.00 hod. v knihovně Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči.
Leopold Škarek SJ byl jezuita, provinciál České provincie, vyučující na gymnáziu a význačná osobnost českých náboženských dějin, zejména v době první republiky. V roce 1950, kdy došlo k likvidaci řeholních společenství, byl odsouzen, internován a následně odstraněn z veřejného života. Byl znám jako ryzí optimista a tvůrčí člověk, plný naděje.
(Tovaryšstvo Ježíšovo - Societas Iesu, ve zkratce v češtině SJ, hovorově jezuitský řád nebo jezuité - je jeden z největších a nejvýznamnějších řeholních řádů římskokatolické církve).
Doc. Dr. Michal Altrichter, SJ, Th.D je český římskokatolický duchovní jezuitského řádu a superior klášterní komunity v Olomouci, vysokoškolský pedagog na Katedře pastorální a spirituální teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Je autorem celé řady publikací z oblasti filosofie a spirituální teologie.

Čeští jezuité v Latinské Americe
Přednáší Oldřich Kašpar. Koná se ve čtvrtek 6. prosince 2018 v 18.00 hodin v knihovně Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči.
V celé Latinské Americe působilo 150 jezuitských misionářů z českých zemí. Co vedlo tyto lidi k tomu, že opustili svůj rodný kraj a vypravili se vstříc nástrahám neznámého světa? Jakou stopu zanechali v zemích Latinské Ameriky? Beseda s historikem a etnologem Oldřichem Kašparem se zaměří i na každodennost českých misionářů, kteří se věnovali celé řadě odborných činností, mimo jiné tiskli také knihy, které jsou cenným pramenem poznání jejich osudů a vlastně i dějin a kultury Nového světa.
Doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. je český historik, etnolog, pedagog, iberoamerikanista, spisovatel a překladatel. Je členem redakčních rad několika českých a zahraničních odborných časopisů, spolupracuje s televizí a rozhlasem. Je také autorem řady vlastních knih, jak literatury faktu, tak i z oblasti krásné literatury. V letošním roce obdržel Řád aztéckého orla, nejvyšší mexické vyznamenání udělované cizincům.

Třebíčské betlémářství
Přednáší Antonín Žamberský. Koná se ve středu 12. prosince v 18.00 hodin, tentokrát v Lannerově domě v Telči.
Přednáška seznámí posluchače se vznikem a vývojem betlemářství v Třebíči a jeho vazbami na jiné oblasti. V souvislosti s velkými betlémy zdůrazní jejich každoroční proměny. Poodhalí také detaily starých betlémů, které mohou inspirovat současné tvůrce.
Mgr. Antonín Žamberský je znalec betlémů a autor mnoha publikací. Působil jako kurátor sbírek betlémů Muzea Vysočiny Třebíč.

Bližší informace na stránkách Národního památkového ústavu - územní odborné pracoviště v Telči
www.npu.cz/uop-telc


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.