Měšťané, umělci, řemeslníci aneb výtvarná kultura v Telči a Slavonicích v době renesance

Nakladatelství Masarykovy univerzity MUNIPRESS připravilo zajímavou knižní novinku, která má blízko k Telči a okolí. 

19. 2. 2021

Bez popisku

Monografie zaměřená na Telč a Slavonice usiluje o plastický obraz uměleckého provozu ve vrchnostenských městech na počátku raného novověku a z různých úhlů sleduje především roli měšťanů při vzniku uměleckých děl.

Měšťané byli objednavateli výzdobných programů sgrafitových fasád i nástěnných maleb v interiérech městských domů, vlastnili předměty z drahých kovů, pořizovali díla do kostelů a pro své rodiny dávali vytvářet náhrobníky a epitafy.

V řadě těchto uměleckých a řemeslných zakázek se projevily proměny náboženské situace v 16. století, kdy díla vytvářená v kontextu reformace získávala odlišný význam od umění vzniklého v katolickém prostředí. V klíčovém období druhé poloviny 16. století lze v dochovaných dílech dokonce vysledovat stopy konfliktu katolické vrchnosti s měšťany náležícími k luterskému vyznání.

Mezi obyvateli měst se také objevují přímo autoři zkoumaných uměleckých realizací. Na uměleckém provozu se podíleli italští stavitelé, rakouští kameníci i místní tvůrci, kteří společně představují pestrou společnost umělců a řemeslníků, jež dali společně s objednavateli podobu renesanční Telči a Slavonicím.

Knihu si můžete zakoupit pod tímto odkazem.

Více informací o nakladatelství naleznete na adrese: www.press.muni.cz


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.