Masarykova univerzita podepsala memorandum o spolupráci s Krajem Vysočina

Prorektor pro personální a akademické záležitosti Masarykovy univerzity Jiří Hanuš a hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek podepsali v Telči memorandum o spolupráci. Podpisu byli přítomni také kvestorka MU Marta Valešová, ředitel Univerzitního centra Telč Jaroslav Makovec či náměstkové hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová a Roman Fabeš. Memorandum bylo uzavřeno na dobu neurčitou.

14. 11. 2022

Bez popisku

Podstatou memoranda je rozvoj spolupráce obou institucí v oblasti vzdělávání a prohlubování profesionálních znalostí a praktických dovedností studentů, účastníků vzdělávání a absolventů, zajištění odborných praxí a stáží, transferu technologií a popularizace vědy a výzkumu. Obě strany mají zájem v rámci svých možností rozvíjet a prohlubovat spolupráci, například v oblastech rozvoje Středoevropského centra pro kulturní dědictví v Telči, při hledání a zpracování společných témat bakalářských, diplomových a doktorandských prací s praktickým využitím pro rozvoj území kraje nebo při hledání a přípravě studijních oborů s potenciálem průběhu výuky v Telči.

Kompletní tisková zpráva


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.