Empirická data o mobilitě stěžejním tématem Semináře Telč 2018

20. 11. 2018

Ve dnech 7. až 10. listopadu 2018 se v Univerzitním centru v Telči konal odborný Seminář Telč 2018 s názvem „Mobilita v datech“. Seminář pořádal Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politiku Masarykovy univerzity (ITREGEP) v rámci projektu „Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace“, reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Na semináři se sešli řešitelé projektu z řad partnerských institucí (Masarykova univerzita, Univerzita Karlova, České dráhy, a.s., Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., OLTIS Group, s.r.o., Siemens Mobility, s.r.o.), spolu s českou a slovenskou odbornou veřejností (Žilinská univerzita v Žilině, Ministerstvo vnitra ČR, Univerzita Komenského v Bratislavě, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích).

Stěžejním tématem semináře bylo využití empirických dat o mobilitě obyvatelstva pro výzkum dopravního chování populace a pro predikci poptávky po přepravě v souvislosti s plánovanou výstavbou vysokorychlostních železničních tratí v České republice.

Přečtěte si celou tiskovou zprávu ve formátu pdf.
Fotogalerie


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.