Newsletter 02/2021
1. 2. 2021, 13:46

Univerzitní centrum v Telči je součástí Kulturního centra Masarykovy univerzity

Loňský rok nebyl jednoduchý. Tak jako všechny instituce, museli jsme i v Univerzitním centru řešit spoustu nečekaných problémů, rušení či několikeré překládání akcí. Nejvíce nás asi trápilo zrušení celého ročníku naší Univerzity třetího věku. Sice běží její online verze, ale ta úžasná jedinečná setkávání při živých přednáškách a následně v kavárně našeho centra, to se zkrátka nahradit nedá.

Ovšem, ne všechno bylo špatné. Podařila se nám vlastně celá letní sezóna, včetně unikátní letní Jezuitské výstavy, Francouzsko-české hudební akademie, letních kurzů angličtiny či řady koncertů, přednášek či dalších výstav. Krásným příkladem spolupráce s místními institucemi byla také vůbec první prezentace Univerzitního centra na celorepublikové akci Noc vědců.

Univerzitní život se také nezastavil. Masarykova univerzita sice přednostně řešila protivirová opatření, distanční výuku či dobrovolnické aktivity v rámci MUNI pomáhá. I tak se ale stihla rozrůst o Farmaceutickou fakultu nebo třeba schválit svůj Strategický záměr na roky 2021-28. V něm se naše Univerzitní centrum, společně např. s Mendelovým muzeem, nakladatelstvím MUNIPRESS či kinem Scala, stalo součástí nově se rodícího Kulturního centra Masarykovy univerzity. To, že se s dalším rozvojem našeho centra v Telči počítá i po udržitelnosti desetiletého projektu Středoevropské centrum pro kulturní dědictví, který skončí v příštím roce, je pro nás určitě dobrá zpráva.

Letošní rok bude asi trochu podobný tomu loňskému. Minimálně jeho začátek bude určitě ve znamení všech možných omezení. Některé akce jako třeba oslava založení Masarykovy univerzity, Scola Telcz či Masarykovy dny tak budou pouze distanční formou. Ale věříme, a už se opravdu těšíme, až se společně setkáme při našich tradičních i výjimečných akcích nejen v létě o prázdninách, třeba při oslavě 10 let od slavnostního otevření Univerzitního centra po rekonstrukci (11. 4. 2011) či 15 let od zahájení kurzů U3V v Telči (27. 10. 2006). Přejeme všem pevné zdraví a vše dobré do roku 2021, do roku nových začátků!

Zimní SCOLA TELCZ 2021 bude virtuální

Zimní workshop SCOLA TELCZ patří v Telči již k tradičním únorovým událostem. Ten letošní bude s ohledem na epidemická omezení probíhat virtuálně od 15. do 17. února.

Omezení většiny aktivit, nemožnost cestovat či pořádat hromadné akce – to je realita, která nyní zasahuje do všech našich činností. Organizátoři každoročního zimního workshopu SCOLA TELCZ jsou proto nuceni letošní ročník uspořádat v on-line podobě a nastalou situaci využít i jako hlavní téma celé akce. Hlavním tématem proto bude hledání odpovědí na otázky: Jaké je vnímání města bez jeho fyzické návštěvy? Jak je tvořen virtuální (online) obraz města Telče? Jaké informace lze shromáždit o městě před jeho návštěvou, jaké jsou předpokládané hodnoty, jaká je kvalita informací a jaké jsou pocity při porovnání online analýzy se skutečnými zkušenostmi poté?

Zimní Scola Telcz 2021 se zaměří na virtuální obraz města Telče a zachycení jeho kulturní, sociální, historické a prostorové podstaty v individualizovaných mentálních mapách. Studenti, kteří budou pracovat ve skupinách po 2 nebo 3, se rozhodnou, zda se chtějí zaměřit na konkrétní nebo abstraktní popisy města a jeho promítnutí na virtuální (případně také tisknutelnou nebo online) mapu Telče. Pro přiblížení a pochopení lze použít důležitá architektonická díla, historické cesty, události nebo shromážděné příběhy, subjektivní pocity, umělecká díla, popularitu míst a pohledů, hustotu pořízených fotografií, zvuky, materiály, propojení, křižovatky a další neomezené analytické metody městské konfigurace. Překročení obvyklých hranic ve vnímání města umožní vytváření virtuálních mentálních map, které odhalí možná zkreslení obrazu města světového dědictví UNESCO a očekávání jeho návštěvníků.
----
více informací o projektu Scola Telcz naleznete na stránkách www.scola-telcz.net nebo v události na Facebooku

Prohlédněte si virtuální výstavu o jezuitech v Telči

Loni v létě se na půdě Univerzitního centra Telč, bývalé jezuitské koleje, konala výstava „Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši", která byla vyvrcholením stejnojmenného projektu. Navázáním další spolupráce telčského pracoviště Národního památkového ústavu a Univerzitního centra Masarykovy univerzity, došlo k její přeměně do pokračujícího výstupu v podobě virtuální i redukované reálné expozice.

Na našich stránkách, podobně jako na stránkách projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši naleznete 3D sken letní výstavy, který bylo již možné vidět při prezentaci v rámci Noci vědců 2020.

Nicméně nově je virtuální výstava doplněna o videa přibližující souvislosti mezi vystavenými předměty a internetové odkazy směřující návštěvníka k odborné literatuře i digitalizátům starých tisků či rukopisů.

Ve druhém podlaží naší budovy je pak volně přístupná redukovaná verze letní výstavy ve formě bannerové expozice. Stručnými texty a fotografiemi některých exponátů přibližuje stavební vývoj zdejšího řádového domu i život a působení jezuitů v Telči. Těšíme se, že jakmile to epidemiologická situace dovolí, budou si ji návštěvníci moci prohlédnout.

Více informací o projektu i výstavě naleznete na stránkách https://jezuitetelc.cz.

Virtuální prohlídka výstavy Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši

Rok 2020 na UCT

Výstavy

volně přístupné na základě aktuální epidemiologické situace (pro upřesnění informací prosíme kontaktujte Ilonu Martinů, tel. 774 886 640)

Uloupené umění
- panelová výstava Centra pro dokumentaci majetkových převodů a kulturních statků obětí II. sv. války. Na osudech původních vlastníků jsou představeny nejen jejich sbírky, válečné a poválečné nakládání s uměleckými artefakty, ale též jednotlivé instituce, které židovský majetek spravovaly či stále spravují.
- přízemí u univerzitní knihovny

Výtvarný plenér 2019
Výstava představuje kresby a fotografie posluchačů kurzu Univerzity třetího věku. Vystavované práce vznikly v tematicky zaměřeném kurzu nazvaném Výtvarný plenér, který se již po třinácté konal v Telči.
- 1. patro

Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši
Výstavní panely připomínají úspěšnou letní výstavu, která zakončila pětiletý projekt s názvem Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši. Úkolem projektu bylo poznat a popsat fungování řádu v Telči, vztah majitelů panství, členů jezuitského řádu, představitelů katolické církve a městské komunity. Rozsáhlý výzkum si předsevzal také přispět ke korigování mýtů a polopravd o jezuitském řádu, spojenou s dějinami telčské koleje a probačního domu.
- 2. patro

Ohlédnutí za adventem

Přihlaste se k odběru newsletteru Archiv zpráv

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Youtube