Newsletter 03/2021
2. 3. 2021, 15:35

Masarykova univerzita si připomíná 171. výročí narození TGM – i reportáží z Telče

Začátek března (3. a 4. 3.) bude patřit Masarykovým dnům, které se letos celé konají online a tentokrát bude prostor věnován i výrazné Telčské stopě v podobě reportáže o návštěvě TGM v Telči v roce 1928 i o jeho zlatém psacím peru. Připomeneme si také hudebního skladatele a klavíristu Jana Nováka, rodáka z nedaleké Nové Říše, i mnoho dalšího. Chtěl bych moc poděkovat paní Heleně Grycové Benešové z telčské pobočky Muzea Vysočiny Jihlava, která nám velmi pomohla nejen s výpůjčkou, ale i s reportáží pro studentskou MUNI TV.

Přál bych si, aby se i přes všechny těžkosti, které s sebou nesou současná opatření, staly Masarykovy dny – vedle podzimních dnů Mendelových – pravidelnou součástí života Masarykovy univerzity nejen v Brně, ale i zde v Telči a děkuji všem kolegům za pomoc při jejich organizaci.

Celý program naleznete na stránkách www.masarykovydny.cz.

Zimní škola Telč 2021 - Telč: Intouchable

Na 13 účastníků z různých studijních oborů (architektura a územní plánování, dějiny umění, památková péče, design, výstavní design a management, teorie interaktivních médií) ze čtyř partnerských univerzit se v termínu 15.-17. února zúčastnilo online workshopu Scola Telcz 2021.

Závěrečná prezentace výsledků workshopu

Měšťané, umělci, řemeslníci aneb výtvarná kultura v Telči a Slavonicích v době renesance

Nakladatelství Masarykovy univerzity MUNIPRESS připravilo zajímavou knižní novinku, která má blízko k Telči a okolí.

Monografie zaměřená na Telč a Slavonice usiluje o plastický obraz uměleckého provozu ve vrchnostenských městech na počátku raného novověku a z různých úhlů sleduje především roli měšťanů při vzniku uměleckých děl.

Výstavy

volně přístupné na základě aktuální epidemiologické situace
(pro upřesnění informací prosíme kontaktujte Ilonu Martinů, tel. 774 886 640)

Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši

Výstavní panely připomínají úspěšnou letní výstavu, která zakončila pětiletý projekt s názvem Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši. Úkolem projektu bylo poznat a popsat fungování řádu v Telči, vztah majitelů panství, členů jezuitského řádu, představitelů katolické církve a městské komunity. Rozsáhlý výzkum si předsevzal také přispět ke korigování mýtů a polopravd o jezuitském řádu, spojenou s dějinami telčské koleje a probačního domu.

 

Výtvarný plenér 2019

Výstava představuje kresby a fotografie posluchačů kurzu Univerzity třetího věku. Vystavované práce vznikly v tematicky zaměřeném kurzu nazvaném Výtvarný plenér, který se již po třinácté konal v Telči.

Jezuitská kolej v historických fotografiích

Historické snímky budovy UCT ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, pobočka Telč a z Národního památkového ústavu Brno.

© 2023
Masarykova univerzita

Facebook     Youtube