Newsletter 10/2020
1. 10. 2020, 14:41  |  English

Slasti a strasti nového akademického roku

Jsme na začátku nového akademického roku. Zatím je vše především ve znamení opatření proti koronaviru. Na Masarykově univerzitě byl zřízen tzv. univerzitní semafor, který kopíruje ten vládní a podle barev – od bílé po červenou – určuje režim a potřebná opatření v jednotlivých budovách, tedy i v univerzitním centru. To, jestli jsou opatření minimální nebo v extrémním případě, zda je budova pro veřejnost uzavřena, zjistíte nyní jednoduše ze semaforu na internetových stránkách UCT.

S opatřeními bohužel souvisí i nemilá zpráva pro všechny posluchače telčského kurzu Univerzity třetího věku, kterou jsme pro letošní rok museli zrušit. Samozřejmě nabízíme možnost účasti alespoň na on-line kurzech, ale chápeme, že to není ta forma, která je pro naše seniory komfortní. Osobní setkání je zkrátka nenahraditelné. Pokud to bude jen trochu možné, určitě nabídneme alespoň nějaký náhradní program ve formě jednotlivých přednášek nebo podobných akcí. Moc se všem omlouváme.

Na druhou stranu, podzimní program akcí, ať už vzdělávacích nebo kulturních, je i letos bohatý. Už od září se k nám vrátili malí zpěváci ze sborového souboru telčské ZUŠ. Také se těšíme hned na několik výstav, a dokonce i na divadelní představení.  Určitě budeme rádi, když k nám do univerzitního centra najdete cestu, třeba právě na Jiráskovu Lucernu v podání studentů Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Pozvánka do Telče na výstavu o uloupeném umění

Podzimní program výstavních prostor Univerzitního centra v Telči bude patřit expozicím se vzdělávacím obsahem. Od 22. září si můžete prohlédnout výstavu Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války s názvem Uloupené umění.

Výstava Uloupené umění si klade za cíl seznámit diváka s činností Centra pro dokumentaci, jeho vznikem a vývojem a v neposlední řadě též s rozsáhlou publikační činností. Je koncipována formou výstavních panelů, kdy každý panel je věnován určité problematice, kterou se Centrum pro dokumentaci zabývá. Na osudech původních vlastníků jsou představeny nejen jejich sbírky, válečné a poválečné nakládání s uměleckými artefakty, ale též jednotlivé instituce, které židovský majetek spravovaly či stále spravují.

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války (www.cdmp.cz) je instituce zabývající se výzkumem problematiky kulturních statků zcizených či zkonfiskovaných obětem II. světové války. Provádí rozsáhlý výzkum v domácích i zahraničních archivech s cílem nalézt, zdokumentovat a identifikovat kulturní majetek uměleckého charakteru, který byl zcizen obětem II. světové války nacistickým režimem, ať již zůstal na území bývalého protektorátu či byl zavlečen do zahraničí.

Kromě výzkumu provenience se zaměřuje také na zpracování individuálních žádostí o restituce movitých kulturních statků, připravuje pro žadatele o restituci doporučení, která předává příslušným státním institucím a orgánům, vypracovává odborné expertizy a spolupodílí se na řešení mezinárodních restitučních kauz.

Výstava potrvá do 22. listopadu a je bez vstupného přístupná každý den od 9 do 17 hodin.

Divadelní představení LUCERNA

Dovolujeme si vás pozvat na divadelní představení hry Aloise Jiráska Lucerna v úpravě a podání Divadelní společnosti Právnické fakulty MU, které se bude konat 1. listopadu od 14 hodin v Historickém sále UCT. Vstupné dobrovolné.

POZOR! Představení se bude konat jen v případě příznivých epidemiologických podmínek.

Bližší informace: Lucie Zemanová, tel. 731 404 899

Ubytujte se v Telči za podzimní ceny

Univerzitní centrum v Telči nabízí zaměstnancům MU i veřejnosti možnost ubytování v příjemně zařízených pokojích, které poskytují ideální zázemí pro odpočinek, hledání inspirace či poklidné podzimní procházky. Připraveny jsou speciální podzimní ceny, navíc v průběhu měsíce října lze využít slevových voucherů Kraje Vysočina.

Ubytování a všechno ostatní domluvíte jednoduše s paní Svobodovou nebo Zemanovou (kontakty).

Těšíme se na vás a přejeme krásný podzim!

Výstavy

Instalace soch Ireny Armutidisové ml. a Nikose Armutidise
nádvoří UCT
volně přístupná denně od 9 do 17 hodin

Uloupené umění
prostory knihovny UCT
panelová výstava Centra pro dokumentaci majetkových převodů a kulturních statků obětí II. světové války
volně přístupná denně od 9 do 17 hodin
22. 9. – 22. 11. 2020

Výtvarný plenér 2019
chodba 1. patro
výstava kreseb a fotografií posluchačů Univerzity třetího věku MU
volně přístupná denně od 9 do 17 hodin


Památky v pohybu (připravujeme)
výstava prezentující výstupy výzkumu kolegů z Akademie věd ČR v projektu NAKI II se zaměřením na experimentální vývoj postupů dynamické diagnostiky a na posuzování dynamických jevů na památkách
zahájení výstavy 1. listopadu 2020 v prostorách knihovny UCT

Přihlaste se k odběru newsletteru Archiv zpráv

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Youtube