Newsletter 11/2022
1. 11. 2022, 13:13

Bude podepsáno memorandum o spolupráci mezi Univerzitním centrem a Krajem Vysočina!

Zatímco v loňském a předloňském roce jsme listopad očekávali s obavami z přísných protiepidemických opatření, letos je situace úplně opačná a my naopak vyhlížíme měsíc plný událostí a akcí.

Těšíme se na to, jak oslavíme 100. narozeniny Míly Doleželové, těšíme se na pokračující kurzy U3V i spolupráci s GOB a SOŠ Telč, Muzeem Vysočiny a telčské pobočky NPÚ na řadě přednášek a akcí. Vrací se také tradiční Adventní setkání.

Ale asi nejvíce vyhlížíme naprosto mimořádnou akci, kterou pořádáme společně s telčskou pobočkou ÚTAM Akademie věd ČR. Hned ze začátku listopadu nás čeká sympozium „Památková věda: Interdisciplinarita, internacionalita a infrastruktury / Heritage Science: Interdisciplinarity, Internationality and Infrastructures.“ Sympozium v Univerzitním centru se koná v rámci českého předsednictví Rady EU a pod záštitou Kraje Vysočina a během dvou dnů představí památkovou vědu v její rozmanitosti i jednotě, od regionální až po evropskou i globální působnost. Zvláštní důraz bude věnován roli výzkumných infrastruktur v oblasti památkové vědy.

Druhou naprosto mimořádnou událostí bude podpis memoranda o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Masarykovou univerzitou, které formalizuje celou řadu společných projektů obou institucí. Jedná se především o oblast kultury, cestovního ruchu a celoživotního vzdělávání. Otevírá se tak cesta k dalšímu rozvoji Univerzitního centra pro delší časové období.

Jak je vidět, sezona v Univerzitním centru ještě zdaleka neskončila!

Děkovná bohoslužba za Mílu Doleželovou

V sobotu 12. listopadu 2022 by se 100 let dožila výjimečná, osobitá a originální umělkyně Míla Doleželová. V předvečer tohoto výročí, a to v pátek 11. listopadu 2022, proběhne od 17 hodin v Kostele Jména Ježíš děkovná bohoslužba za její život a dílo.

Mši bude celebrovat syndik České dominikánské provincie fr. Ing. Martin Dvořák, OP.

Pro aktuální informaci o možnostech ubytování v našem centru se obracejte na Jarmilu Svobodovou,
T: 549 49 8182
E: svobodova@rect.muni.cz

Míla Doleželová je pro rok 2022 také nejkrásnější kniha Vysočiny!

14. a 15. října se v Havlíčkově Brodě konal již 32. ročník Podzimního knižního veletrhu. V letošním roce se do soutěže přihlásilo 23 nakladatelů s 67 knižními tituly. Mezi nimi bylo i nakladatelství a vydavatelství Masarykovy univerzity MUNIPRESS, které ve spolupráci s Univerzitním centrem v Telči vydalo knihu věnovanou Míle Doleželové. A i v této velké konkurenci zaznamenalo úspěch, když získalo cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny.

Pro veřejnost (výstavy, koncerty, přednášky)

volně přístupné na základě aktuální epidemiologické situace
(pro upřesnění informací prosíme kontaktujte Ilonu Martinů, tel. 774 886 640)

 

Ira Mimosa

koncert pražské zpěvačky a kytaristky

5. listopadu 2022 od 19:00 hod.
přednáškový sál P1

vstupné 180,- Kč

Citlivý řez ovocných stromů

Přednáší RNDr. Jan Šamánek, MSc.

14. listopadu 2022 v 17:00 hod.
učebna U9

vstupné dobrovolné

Antonín Zápotocký – muž čtyř životů

Přednáška prof. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D.

28. listopadu 2022 v 17:00 hod.
přednášková místnost P2

vstupné dobrovolné

Přehled vybraných akcí

čt 3. – pá 4. 11. 2022

Konkurence o trh na železnici – efektivita veřejných soutěží

Seminář pořádá ESF MU.

po 7. – út 8. 11. 2022

Památková věda: Interdisciplinarita, internacionalita a infrastruktury

Sympozium je pořádáno za podpory Akademie věd ČR a pod záštitou Kraje Vysočina.

čt 10. – ne 13. 11. 2022

Akademický víkend pro studenty

Pořádá Právnická fakulta MU.

po 14. – st 16. 11. 2022

Konference doktorských studentů

Pořádá Ústav experimentální biologie PřF MU.

pá 18. – ne 20. 11. 2022

English without books

Setkání lektorek AJ.

po 21. – pá 25. 11. 2022

Historické dílny

Pořádá Filozofická fakulta MU.

pá 25. – ne 27. 11. 2022

Odborné kurzy

Pořádá JCMM.

Zahájení Univerzity třetího věku v Telči

V pátek 14. října 2022 byly slavnostně zahájeny kurzy U3V, které v Univerzitní centru Telč probíhají již 16 let. Začali jsme přednáškou výzkumné pracovnice Národního centra pro výzkum biomolekul při Přírodovědecké fakultě MU Mgr. Petry Procházkové Schrumpfové, Ph.D. o tom, co se děje v našich buňkách během stárnutí. V průběhu akademického roku se nám v Telči představí všechny fakulty Masarykovy univerzity.

© 2023
Masarykova univerzita

Facebook     Youtube