Newsletter 09/2020
2. 9. 2020, 20:58

Zahájení školního roku 2020/21 v UCT

Zahájení Akademického roku 2020/21, tedy vlastně takové zahájení školního roku na vysokých školách, je na Masarykově univerzitě plánováno tradičně až na začátek října, přesto je podle programu akcí na září (viz níže) patrný konec prázdnin i v našem univerzitním centru. Jaký bude ten příští rok, je zatím hodně nejasné. Samozřejmě zejména proto, že nevíme, jak moc bude omezena kontaktní výuka, tedy i pobytové akce v Telči. Každopádně nás na MU čeká první rok s novou Farmaceutickou fakultou, a také se mnohem více budeme věnovat odkazu zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela, od jehož narození uplyne v roce 2022 rovných 200 let. Možná nevíte, že Masarykova univerzita spravuje v Augustiniánském klášteře v Brně vlastní Mendelovo muzeum. K připomenutí této mimořádné vědecké osobnosti chystáme už v příštím roce řadu akcí, které se zcela jistě dotknou i našeho telčského univerzitního centra.

V září pokračují v našich prostorách i obě výstavy. Ta o jezuitech ale skončí už 13. září. Rád bych znovu velmi poděkoval všem kolegyním a kolegům z NPÚ, v čele s panem ředitelem Pavlem Macků a Petrou Hnilicovou, za to, že jezuitské téma pro Telč objevili. Kromě zámku a náměstí, je to další významný prvek, nejen stavební, který zásadním a nepřehlédnutelným způsobem formoval dnešní podobu naší krásné Telče. Vaší pozornosti vřele doporučuji sborník vydaný k výstavě. Jedná se o velkorysou publikaci, která je svým záběrem i obsahem možná počinem neopakovatelným.

Poslední poznámka patří naší Univerzitě třetího věku (U3V). Bohužel jsme stále ve stavu velké nejistoty. Proto jsme se po dohodě s kolegy z Oddělení celoživotního vzdělávání MU dohodli neotvírat letošní jednoletý kurz, plánovaný ve spolupráci s telčskou pobočkou NPÚ. V září se tedy přihlášky podávat nebudou. Nadále počítáme alespoň s on-line přednáškami v rámci celouniverzitní U3V, a také se souborem jednotlivých přenášek, aby naši posluchači s námi mohli zůstat v kontaktu. Vše bude ale záležet na aktuálních epidemiologických opatřeních. Pro aktuální informace prosím kontaktujte paní kolegyni Ilonu Martinů – tel. 774 886 640, martinu@rect.muni.cz. 

A úplně na závěr mi dovolte, abych popřál všem kolegyním a kolegům pedagogům, jejich žákům i rodičům pohodový vstup do dalšího školního roku. Snad se v něm budeme moci opět naplno věnovat pouze tomu, co je pro naše vzdělávací instituce nejdůležitější, tzn. rozvoji vědomostí a dovedností našich žáků a studentů.

Setkání hejtmanů a hejtmanek tří českých krajů a Dolního Rakouska potvrdilo zájem na rozvoji a propojení univerzitních institucí v Telči a Kremsu

Ve středu 26. srpna se na Vysočině konalo společné setkání hejtmanů a hejtmanek regionů spolupracujících pod hlavičkou 3+1 v Kraji Vysočina. Po dopoledním programu pokračovalo jednání odpoledne v Univerzitním centru MU v Telči. Zde byla mimo jiné podepsána dohoda o spolupráci mezi Krajem Vysočina, Spolkovou zemí Dolní Rakousko, Dunajskou univerzitou Krems a Masarykovou univerzitou.

Dohoda deklaruje podporu pokračování společných aktivit v oblasti vzdělávání a výzkumu (např. www.scola-telcz.net, Univerzita třetího věku apod.) a zároveň deklaruje například podporu výměny studentů v oblasti univerzitního vzdělávání a výzkumu.

Spolupráce by měla probíhat nejen formou vytváření vědeckých publikací, ale také vhodnou formou přímo na univerzitní půdě v Telči (večerní přednášky, výstavy, veřejné diskuse). Interkulturní dialog by měl být podporován například pořádáním jazykových kurzů nebo zajištěním tlumočení na pořádaných akcích.

Podrobnější informace v tiskové zprávě Kraje Vysočina

Jak vypadaly letošní prázdniny v Telči?

Podívejte se do naší malé prázdninové galerie.

Přehled vybraných akcí – září 2020

so 5. – po 7. 9. 2020

Kurz DUVOD

Pořádá Fakulta informatiky MU

pá 11. – so 12. 9. 2020

Seminář SitSem

Pořádá Fakulta informatiky MU

po 14. – st 16. 9. 2020

Letní škola pedagogických pracovníků

Pořádá Kraj Vysočina

čt 17. – pá 18. 9. 2020

Školení personalistů

Pořádá RMU

so 19. – ne 20. 9. 2020

MUNI pomáhá 

Setkání studentů MU zapojených do dobrovolnické sítě

pá 25. – po 28. 9. 2020

Výjezdní zasedání Ústavu hudební vědy

Pořádá Filozofická fakulta MU

st 30. 9. 2020

Vernisáž výstavy

Výstava kreseb a fotografií posluchačů U3V MU

Výstavy

nádvoří univerzitního centra

denně
od 9 do 17 hodin
vstup volný

 

knihovna Univerzitního centra Telč

pondělí–sobota od 10 do 17 hodin
neděle od 10 do 15 hodin
vstup volný

Přihlaste se k odběru newsletteru Archiv zpráv

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Youtube