Newsletter 05/2020
5. 5. 2020, 22:17

Dobré i špatné květnové zprávy z univerzitního centra

Květen bývá zpravidla první měsíc, kdy se v univerzitním centru opravdu naplno rozjedou všechny akce. Letos tomu tak bohužel nebude. Vzhledem k vládním i univerzitním opatřením se víceméně všechny akce ruší. A to nejen na duben či květen, ale už i na červen a dále. Nepříjemné je to zejména u akcí tradičních. I proto už nedočkavě vyhlížíme konec nouzového režimu, který je na Masarykově univerzitě avizován do 15. května. Do tohoto data je zatím také uzavřena univerzitní knihovna. Případné dotazy či individuální výpůjčky ale můžete domlouvat přímo s paní Ilonou Martinů – tel. 774 886 640. Obdobná situace je i v případě MUNISHOPU, který jsme u nás otevřeli přesně před rokem v květnu. Aktuální nabídku můžete ale sledovat třeba na stránkách https://munishop.muni.cz.

Na druhou stranu, máme i dobré zprávy. Možná víte, že Masarykova univerzita vytvořila z iniciativy rektora Martina Bareše dobrovolnickou síť. Díky tomu, že se přihlásily tisíce dobrovolníků, můžeme nabídnout pomoc v mnoha činnostech a oborech, a to nejen v Brně, ale i na Vysočině či přímo v Telči. Pro více informací doporučujeme stránky https://munipomaha.cz. A druhou dobrou zprávou je, že se přeci jen některá opatření rozvolňují. Už do Velikonoc tak máte možnost přijít si do UC koupit něco sladkého, když v upraveném provozu funguje kavárna a cukrárna Petra Haase. Nachystanou máme letní instalaci soch pro naše nádvoří, stále počítáme s velkou jezuitskou výstavou připravovanou společně s NPÚ, Muzeem Vysočiny Jihlava a městem Telč, zrušena zatím není ani největší letní akce Francouzsko-česká hudební akademie, která – doufejme – letos vstoupí do druhého čtvrtstoletí své existence. Děkujeme všem za trpělivost a pomoc v těchto nelehkých časech.

Podrobnější informace o všech akcích jsou k dispozici na internetových stránkách nebo u Jaroslava Makovce, ředitele UCT, tel. 777 119 220.

Přihlaste se k odběru newsletteru Univerzitního centra Telč

Patnácté Letní Jazykové kurzy angličtiny 2020 opět v Univerzitním centru

Již po patnácté pořádá Jazyková škola FF MU letní kurzy angličtiny v Univerzitním centru Telč. Letos se budou konat od 26. do 31. července 2020, samozřejmě za předpokladu, že to bude vzhledem k vládním opatřením možné.

Kurzy se opět zaměří především na zlepšení komunikačních dovedností, rozšíření slovní zásoby a zdokonalení schopností rychle a správně reagovat. Výuka bude probíhat od 9:00 do 13:45, v kurzech učí profesionální a kvalifikovaní lektoři s mnoha lety praxe.

Více informací najdete na www.jazykovka.phil.muni.cz nebo u Jarmily Svobodové na tel. čísle 606 036 043.

Univerzitní centrum nabízí Tři perly UNESCO ve fotogalerii

Putovní výstavní expozice „Tři perly UNESCO Telč – Zelená Hora – Třebíč“ v Kraji Vysočina, která obsáhla památky v Kraji Vysočina zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO, a která měla vernisáž 24. února 2020 v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči, je nyní k vidění v obsáhlé fotogalerii.

Podrobnější informace najdete v této aktualitě.

Kurz Univerzity třetího věku Středověké etudy II., aneb Středověké jednohubky, definitivně ukončen

Vzhledem k současné situaci je s definitivní platností ukončen kurz Středověké etudy II., aneb Středověké jednohubky, ze středověkého a raně novověkého života, který měl končit v květnu. Chceme všem posluchačům poděkovat za pochopení a trpělivost při vyřizování nutné administrativy a popřát všem pevné zdraví.

I v současnosti je ale možné se vzdělávat. Doporučujeme sledovat stránky www.u3v.muni.cz, kde lze nalézt mnoho zajímavých on-line přednášek, aktualit, soutěží, krátkodobých kurzů, a které jsou pravidelně aktualizovány.

Doufáme, že se situace vrátí k normálu a na podzim budeme moci otevřít další tematicky volně navazující kurz „Etudy III.“ (opět garantovaný NPÚ Telč), z jehož programu „na ochutnání“ uvádíme témata přednášek:
• Hrad Rokštejn u Brtnice
• Účesy a úprava vousů ve středověku
• Kláštery na Jihozápadní Moravě ve středověku
• Hrnčíři a jejich řemeslo ve středověku a raném novověku

Podávání přihlášek bude letos opožděno, předpokládáme, že proběhne až v září. O všem budeme včas informovat na našich webových stránkách a v Telčských listech.
Podrobnější informace: Ilona Martinů, tel. 774 886 640

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Youtube